בחודש יוני גילו הורים לילדי גן הדס ברחוב הרצל כי המועצה הדתית הציבה בסמוך לגן צובר גז על מנת לחמם את המים במקווה.
ההורים, חרדים לגורל ילדיהם, גילו כי לצובר הגז אין אישור של הוועדה לתכנון ובנייה כנדרש על פי חוק וכי בתוכנית, על פיה התקבלה ההחלטה באשר למיקום צובר הגז, אין התייחסות להמצאות גן ילדים בסמוך. במקום גן ילדים ישנו ציון להמצאות מחסן, אין התייחסות או אישור של מהנדס בלתי תלוי, חוץ מהמהנדס של חברת 'סופר-גז', כולל לא של מהנדס העירייה. 
אם לילד בגן התבטאה: "אני לא מאמינה איך כל הגורמים האלה הקלו ראש ופשוט העלימו עין מהסכנה הברורה הזו, ולאחר שגילו אותה לא מיהרו לטפל בה. זה מחדל הגובל באחריות פלילית".
רוני מוסלי ממדור מניעת דליקות במכבי אש מסר: "לא זכור לי שהתבקשתי לאשר צובר גז במקום הזה ואם הניחו שם צובר גז בתקופה האחרונה אז הדבר נעשה ללא אישורים, וזו עבירה".

ההורים החתימו עצומה בקרב כל הורי הגן ושלחו מכתב התראה לעירייה ולמשרד התמ"ת, החינוך, הרווחה, הפנים ומהנדס העירייה. רק לאחר פניות חוזרות ונשנות הועתק צובר הגז ממקומו. 
מחברת סופר גז: "הצובר מוטמן על פי כל האישורים ועל פי כל כללי התקן. יחד עם זאת הוחלט תוך תיאום עם העירייה כי הוא יועבר בשבוע הבא למיקום חדש רחוק מהגן בצדו השני של המקווה".
המקרה זה חושף את הקלות הבלתי נסבלת שבה מוטמנים צוברי גז ברעננה, כמו גם בערים אחרות בישראל, ללא היתרים כחוק. המשמעות: אין פיקוח של הרשות על צוברי הגז. 

לידי "קול רענן" הגיע לאחרונה מסמך שנכתב על ידי גורם מאחד ממשרדי הממשלה המעורה בנושא. להערכתו, ב-30 השנים האחרונות הוטמנו ברחבי הארץ כ-50 אלף צוברים ללא היתר, מתוכם גם רבים ברעננה. לדברי אותו גורם, צוברים אלו הוטמנו ללא היתר למרות שהחוק מחייב זאת. לדבריו, חברות הגז לא התאמצו יותר מדי להוציא היתרים מאחר ולא נדרשו לכך על ידי העיריות.
ברשימה הצוברים ללא היתר בנייה הגיעה ל"קול רענן": לחברת פז גז 16 ללא היתר, לחברת אמישראגז 11 צוברי גז ללא היתר ולחברת סופרגז חמישה צוברים ללא היתר.
המשמעות: העדר פיקוח על מצבם של צוברי הגז. בסיור שערכנו ברחוב הפרחים וברחוב הסחלב אנחנו מגלים חמישה צוברי גז של חברת סופרגז, פז גז ואמישראגז, חלקם עם שלטי אזהרה דהויים, חלקם במרחק של פחות משלושה מטרים מבניין המגורים, כמתחייב על פי חוק. 
ברחוב הסחלב מצאנו כי צובר הגז שנמצא בצד השמאלי של החניה תקין ויש לו עמודי הפרדה ושלט אזהרה של חברת אמישרגז בסמוך, אך הוא נמצא במרחק של פחות ממטר מהחניות בחניון הבניין, דבר המנוגד להוראות. כמו כן בין עמודי הסימון בעבר הייתה שרשרת שהוסרה ולא הוחזרה.
ברחוב הפרחים ישנם שלטי אזהרה ועמודי סימון, אך השלט דהוי והמרחק מהחניה אינו מספיק גדול.
צוברים אלה הם רק חלק מרשימה ארוכה של צוברי גז תת קרקעיים הפזורים ברחבי העיר ללא היתר. 
אותו גורם מציין כי המשמעות במחסור בהיתרים היא שלמעשה אין פיקוח של גוף חיצוני על חברות הגז מבחינת בטיחות הצוברים והיום איש אינו יודע את מה מצבם הבטיחותי. 
לדבריו, חלקם נמצאים במצב בטיחותי ירוד ומסוכן ביותר. לדברי אותו גורם, בשנים האחרונות עיריות רבות בארץ מתחילות להתעורר ולדרוש מחברות הגז היתרי בנייה רטרואקטיביים, מהלך שמעלה את רמת הבטיחות של הצוברים.


תקנים מחמירים

תהליך הטמנת צובר תת קרקעי מחייב הוצאת היתר בניה מהרשות המקומית. בתחילה על חברת הגז להגיש את התוכנית להטמנת הצובר לועדת בנין עיר ברשות המקומית. לאחר שזו מאשרת, מגישה החברה את התוכנית לשירותי כבאות אש ובמקביל מוגשת התכנית למפקח האזורי במשרד העבודה. זה מאשר או מעיר את הערותיו ולבסוף צריכה החברה לקבל את אישור הכבאות. במידה והכל תקין, הצובר מקבל אישור להטמנה. לאחר הטמנתו, אמור הצובר להיבדק ע"י מכון התקנים, מהחיבורים מהצובר ועד בית הלקוח.
התקנים להטמנת צובר תת קרקעי הם מחמירים, מהסיבות המובנות, וכוללים לא מעט הגבלות:
איסור על הטמנת צובר במרחק של פחות מ-3.9 מטר מבניין, מטר אחד מדרך, ו-8 מטר מקו מתח גבוה, הימצאות ברזי כיבוי במרחק של 10 עד 50 מטר מהצובר, עמודי סימון ושלטי אזהרה, ציון שם החברה ומספר טלפון למקרה של דליפה על גבי מכסה הצובר, הימצאות פתח אוורור בבריכה, שסתום הפריקה צריך להיות גבוה ממפלס המים שעלולים להיקוות בבריכה, צינורות הגז יהיו בעומק של 60 ס"מ מתחת לפני הקרקע, שכבת הקרקע מעל הצובר תהיה מעל חצי מטר, איסור על הימצאות חומר דליק בסביבה, השטח מסביב לצובר צריך להיות נקי מצמחייה.

כאמור, בעיר רעננה פזורים עשרות צוברי גז שלא קיבלו היתר מהעירייה, שגם לא פועלת כנגד חברות הגז הפרטיות שהטמינו צוברים אלה באדמה, לעיתים בניגוד להנחיות ותוך הפרה בוטה של כללי הזהירות והבטיחות. 
חשוב להבין כי מבחינת החוק הטמנתו של צובר גז בחצר היא כמו הקמת מחסן או פרגולה בבית. דבר התלוי בהיתר העירייה ובאישור גורמים נוספים כמו מכבי האש.

תופעה ארצית

גורם באחד ממשרדי הממשלה סיפר ל"קול רענן" : "בגדול, מדובר בבעיה חמורה ומוחשית שכולם מודעים לה, אבל אף אחד לא עושה כלום, חוץ מלהעביר אחריות מאחד לשני. הגוף היחידי שיש לו סמכות ואחריות חוקית היא העירייה, וזאת מכוחו של חוק התכנון והבניה. העיריות צריכות לקחת על עצמן את האחריות למה שקורה בסביבת החיים שלהן. מה שקורה ברעננה קורה בכל הארץ".

גם בהרצליה נתקלו בבעיה דומה. בתחקיר שחשף עיתון "קול הרצליה" התגלה כי הנושא אף עלה במועצת העיר, שם דרש חבר המועצה אלי כחלון כי העירייה תפעל נגד חברות הגז הפרטיות, שלא ביקשו היתר מהעירייה. 
כחלון אמר: " חברות הגז רוצות למכור גז לציבור ולא תמיד אכפת להם מנושא הבטיחות בהטמנת צוברים. הנושא של צוברי הגז נופל בין הכיסאות, בין משרד התמ"ת למשרד העבודה. ברגע שמטמינים את הצובר אין יותר פיקוח. אמנם יש חובת תחזוקה, אבל אף אחד לא מפקח. במהלך השנים חברות הגז הטמינו איפה שרק רצו צוברי גז ללא היתר בניה ובלי פיקוח".


דוד רביבו, טכנאי גז המכיר את התופעה התריע רבות בפני משרדי ממשלה שונים וכן בדיונים בכנסת על הנושא. כמו גם באתר האינטרנט שלו. לדבריו, חברות הגז הפרטיות עושות מה שהן רוצות ולא מבקשות היתרים עבור צוברי הגז.

רביבו : "להרבה אנשים יש ממש פצצת אטום בבית. על פי חוק תכנון ובניה צוברי הגז מחויבים בהיתר בניה מהעירייה. העירייה היא זו שאחראית על בטיחות התושבים, משמע הכוח הוא בידיה של העירייה שלא עושה לא כלום בכדי לפקח ולמנוע סכנת נפשות לתושבי העיר. חברות הגז מטמינות צוברי גז ללא היתרים. לא יודעים מה מצבם? האם החלידו? האם הם דולפים מתחת לקרקע ? זה מאוד מדאיג ואת רוב הצוברים אף אחד לא בודק". WWW.GASCO.CO.ILסכנת התפשטות הגז

צובר גז לא תקין טומן בחובו סכנה אדירה לבריאות וביטחון התושבים. בסערות הגשמים בשנה שעברה קרס צובר גז שהכיל 4 טון סמוך לקניון הפארק ובית האבות "אחוזת בית" ברעננה. כתוצאה מקריסתו החלה דליפת גז ומאות דיירי בית האבות ובאי הקניון פונו מהאזור שנסגר כולו מחשש לפיצוץ. 
למקום זרמו כוחות כיבוי גדולים ונציגי חברת הגז האחראית על הצובר וביחד עם עובדי עירייה עמלו במשך 8 שעות לטפל בדליפה ובפינוי המצבור שהוגר כ"פצצה מתקתקת".על פי החוק צובר גז של 500 גלון [850 קילוגרם] שמוגדר כצובר קטן חייב להיות 3 מטרים מבנייני מגורים ומשפת המדרכה הקרובה לצובר. בצוברים מעט גדולים יותר, אך שנחשבים עדיין סטנדרטים [1000 גלון] במשקל 1700 קילוגרם המרחק מהבניין חייב להיות גדול יותר כ - 3.60 מטרים מהבניין. דבר שלא תמיד מקפידים עליו בחברת הגז כשמטמינים צובר בקרקע. 


חומר מסוכן
משרד התשתיות כותב באתר שלו לגבי דליפת גז . באתר נכתב: "בעקומת החומרים המסוכנים, מצוי הגז בחלק העליון. הדבר נובע לא רק מכוח ההרס העז הטמון בו, אלא מהצטברות גורמים נוספים ובהם היותו מאוחסן בכמויות משמעותיות בתוך בניינים או בסביבתם, היותו מובל בצנרת פנימה אל הבניינים והיות מתקני הצריכה הסופיים של מערכת הגז ("מתקני הקצה"), מוצבים בתוככי דירות מגורים ומבנים ליעודים אחרים. לכל אלו צריך להוסיף את כוח ההתפשטות של הגז, החודר לכל פינות החלל העומד לרשותו".
סיכון אחר הטמון בגז, נובע מכך שבעירה לא תקינה שלו יכולה להפיק גז רעיל והוא הפחמן. גז רעיל זה יכול לגרום אף למוות, מופק ממתקני גז בלתי תקינים וגרם בעבר ללא מעט פגיעות בנפש.
תגובות

ממשרד התשתיות הלאומיות נמסר: "בהתאם לדין משרד התשתיות אחראי על רישוי מתקני גז שקיבולתם עולה על 10 טון באזור מגורים. האחריות על תקינות מתקני הגז חלה על ספק הגז המספק גז למתקנים. מפקחי משרד התשתיות הלאומיות עורכים מידי שנה בדיקות מדגמיות של מתקני גז שנמצאים כאמור באחריות ספקי הגז הפרטיים. מכל מקום מפקחי המשרד יבדקו את המתקנים המוזכרים בפנייה. לעניין ההיתרים יש לבדוק את הנושא מול הרשות המקומית המוסמכת לתת אותם".

ממשרד התמ"ת נמסר: "מבדיקה שנערכה ברישומי אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת עולה כי הליקויים עליהם אתה מדווח אינם מוכרים. לאור זאת, מפקח העבודה האזורי שלח כבר מפקח מטעמו בלוויית חברת הגז הרלוונטית, לצורך בדיקת הדברים. במידה וימצאו ליקויי בטיחות ינקטו פעולות וצעדים בהתאם לסמכויות הפיקוח".מחברת פז גז נמסר: "עד לפני כשנתיים לא נדרש בחוק היתרי בניה להטמנת צוברי גז. מרגע שעלתה דרישה להיתרים ברשויות המקומיות, בניהן גם רעננה, פזגז פועלת על מנת להסדיר את היתרי הבניה. 
"פזגז באמצעות סוכנות השרון מבצעת ביקורת פיקוח ובטיחות יחד עם זאת אנו קוראים ללקוחות החברה להתריע בפני החברה על חבלות במיכלים או בצוברי הגז".מחברת סופר גז נמסר כי הפניה התקבלה במשרדם והנושא ייבדק.מחברת אמישראגז נמסר בתגובה: "על פי התקנות והחוק, מוטלת האחריות להוצאת היתרי הבנייה בקשר לבניין לרבות בקשר לצוברי הגז, על הקבלן שבנה את הבניין. בנוסף, לצוברי חברת אמישראגז יש את אישורי משרד התמ"ת הנדרשים להטמנתם. צוברי חברת אמישראגז עומדים בכל התקנים הרלוונטיים. לחברתנו מוקד חרום הפועל במשך כל ימות השנה אליו ניתן לפנות בכל בעיה שהיא. 
ככלל מכסי הצוברים נעולים אולם מכסים אלה נפתחים על ידי עוברי אורח ואחרים. יודגש כי אמישראגז מייחסת חשיבות רבה לנושא הבטיחות ומקדישה לכך משאבים רבים תוך עמידה בתקנים הרלוונטיים".

מהעירייה נמסר : " הטמנת צוברי גז בבנייני מגורים בעיר מחייבת הוצאת היתר בנייה, בכפוף לקבלת כל האישורים המקצועיים הנדרשים מחברת הגז, לרבות אישור משרד התמ"ת, כיבוי אש ומהנדס. למרבית צוברי גז מתוך הרשימה הוצא היתר כחוק ואנו פועלים ביתר שאת על מנת להכשיר בהיתר בנייה את יתר צוברי הגז".

עזר בהכנת הכתבה - שרון יונתן.